Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła, oznaczony jako Uw, jest miarą skuteczności izolacji termicznej okien i drzwi. Określa, ile ciepła przenika przez powierzchnię 1m² okna przy różnicy temperatur po obu stronach. Im niższa wartość współczynnika Uw, tym lepsza izolacja i większa efektywność energetyczna budynku. Istnieją trzy rodzaje współczynników przenikania ciepła: Ug – dla szyby, Uf – dla ramy okiennej, Uw – dla całego okna. Współczynnik Uw jest najważniejszy przy wyborze energooszczędnych okien i drzwi.

Zła izolacja termiczna może prowadzić do utraty nawet 40% ciepła zgromadzonego wewnątrz budynku. Przy wyborze modelu warto zwracać uwagę na wartość Uw, która uwzględnia zarówno szybę, ramę, jak i inne czynniki wpływające na izolacyjność. Zakup ciepłych okien jest zalecany dla poprawy efektywności energetycznej domu i ograniczenia kosztów ogrzewania.

Ważne informacje

  • Współczynnik przenikania ciepła Uw jest miarą skuteczności izolacji termicznej okien i drzwi.
  • Im niższa wartość współczynnika Uw, tym lepsza izolacja i większa efektywność energetyczna budynku.
  • Zła izolacja termiczna może prowadzić do utraty nawet 40% ciepła zgromadzonego wewnątrz budynku.
  • Wybór ciepłych okien jest zalecany dla poprawy efektywności energetycznej domu i ograniczenia kosztów ogrzewania.

Wpływ parametrów na współczynnik Uw

Wartość współczynnika Uw dla okien jest zależna od kilku różnych czynników, które mają wpływ na ich izolacyjność termiczną. Przede wszystkim, wielkość okna odgrywa istotną rolę. Im większe okno, tym większa powierzchnia do wymiany ciepła i większe potencjalne straty ciepła.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest zastosowany system profili okiennych. Im niższy współczynnik Uf, czyli przenikania ciepła przez ramę okienną, tym lepsza izolacja termiczna okna. Wybór odpowiedniego systemu profili może znacząco wpłynąć na obniżenie wartości współczynnika Uw, poprawiając tym samym izolacyjność całego okna.

Następnie, pakiet szybowy ma duże znaczenie dla wartości współczynnika Uw. Im niższy współczynnik Ug, czyli przenikania ciepła przez szybę, tym mniejsze straty ciepła. Warto zwrócić uwagę na zastosowane pakiety szybowe o niskim współczynniku Ug, aby osiągnąć lepszą izolację termiczną okien.

Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na współczynnik ramki międzyszybowej, oznaczony jako Psi. Ten współczynnik określa przenikanie ciepła przez ramkę wokół szyby i ma istotny wpływ na całkowitą izolacyjność okna. Odpowiednio dobrane parametry wszystkich tych elementów w konstrukcji okien mogą znacznie obniżyć wartość współczynnika Uw, co przekłada się na poprawę izolacyjności termicznej okna i zmniejszenie strat ciepła.

Normy dotyczące współczynnika Uw

W Polsce, od stycznia 2021 roku, obowiązują nowe normy dotyczące współczynnika Uw dla okien i drzwi. W budynkach energooszczędnych współczynnik Uw nie może przekraczać 0,9 W/(m²·K). Dla okien pasywnych natomiast wartość Uw musi być mniejsza lub równa 0,8 W/(m²·K). Przepisy te mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynków i ograniczenie strat ciepła.

Wprowadzenie tych norm stanowi krok w stronę większej ochrony środowiska oraz redukcji kosztów eksploatacyjnych. Dobrej jakości okna spełniające normy dotyczące współczynnika Uw pozwalają na minimalizację utraty ciepła z budynków, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie i chłodzenie.

Inwestorzy budujący nowe budynki lub przeprowadzający termomodernizację istniejących budynków po styczniu 2021 roku są zobligowani do zakupu okien spełniających te normy. Dzięki temu właściciele nieruchomości mogą mieć pewność, że ich dom lub budynek będzie bardziej energooszczędny i przyjazny dla środowiska.