Jak otrzymać dotacje na wymianę okien w domu?

Dowiedz się, na jakie formy wsparcia możesz liczyć

Rządy różnych państw, w tym także Polski, podejmują liczne inicjatywy w celu poprawy stanu środowiska naturalnego. Można dążyć do tego celu np. poprzez poprawę szczelności instalacji okiennych. Powód, dla którego podejmuje się takie działania, jest bardzo prosty: im mniejsze są nieszczelności, tym mniejsze jest marnotrawstwo energii cieplnej. W efekcie, do środowiska naturalnego wydostają się mniejsze ilości szkodliwych substancji, w tym w szczególności dwutlenku węgla CO2. W takiej sytuacji nie powinno nikogo dziwić, że władze zachęcają posiadaczy domów do wymiany okien. Zachęty te nie ograniczają się oczywiście do kampanii promocyjnych, a wręcz przeciwnie: mają one postać realnego wsparcia finansowego. Jak otrzymać dotacje na wymianę okien w domu? Dowiedz się, na jakie formy wsparcia możesz liczyć!

Programy dopłat do wymiany okien w 2023

Zasadniczo, posiadacze nieruchomości mieszkalnych w postaci domów jednorodzinnych mogą liczyć na dwie główne formy wsparcia — przedstawiamy Ci je poniżej: 

  • program „Czyste Powietrze” (obecnie mamy do czynienia z edycją 3.0 tej formy wsparcia),
  • program „Czyste Mieszkanie”.

Przy okazji trzeba nadmienić, że wsparcia z tytułu wyżej wymienionych programów nie można łączyć. Taki stan rzeczy oznacza w praktyce, że dany koszt, który posiadacz domu lub mieszkania poniósł w ramach termomodernizacji, nie może stać się kosztem w ramach obydwu programów. Jeśli takie działanie zostanie zweryfikowane, beneficjent będzie musiał zwrócić pożyczone środki. Z drugiej jednak strony nic nie szkodzi na przeszkodzie, by wydatki poniesione w związku z wymianą okien podzielić na dwie części i każdą z nich rozliczyć w ramach obydwu programów.

Generalnie, tego typu formy wsparcia są skierowane do osób fizycznych, które posiadają:

  • domy jednorodzinne,
  • mieszkania w domach wielorodzinnych.

W ramach tych programów można ponieść koszty do określonego poziomu (są to tzw. koszty kwalifikowane). Dobrą informację dla beneficjentów stanowi informacja, że w ramach programów Czyste Powietrze czy Czyste Mieszkania uwzględnia się nie tylko koszt samych okien, ale także wydatki niezbędne do tego, by móc przystąpić do realizacji przedsięwzięcia (rozumie się przez to materiały budowlane itp.).

Jakie cel mają programy wsparcia? Warunki i kryteria otrzymania dotacji na okna

Warto mieć na uwadze, że nie każdy wydatek może zostać zrekompensowany w ramach programów wsparcia. Pokryte mogą zostać tylko i wyłącznie takie koszty, których poniesienie przekłada się na poprawę efektywności energetycznej budynku.

Jeśli chodzi o zakup i montaż elewacyjnych/dachowych okien energooszczędnych, konieczne jest spełnianie przez te komponenty kryteriów określonych w dokumencie Warunki techniczne WT21(standardy te obowiązują od dnia 30 grudnia 2020 r. Zgodnie z tym dokumentem konieczny jest zakup takich okien, które charakteryzują się m.in. odpowiednim poziomem przenikalności, tzn. współczynnika przenikania ciepła. I tak:

  • okna elewacyjne muszą mieć współczynnik przenikalności na poziomie nieprzekraczającym 0,9 W/(m²·K);
  • okna połaciowe powinny charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła wyższym niż 1,1 W/(m²·K).

Wsparcie dla mieszkańców bloków w budynkach wielorodzinnych, czyli program „Czyste Mieszkanie”

Do otrzymania wsparcia są uprawnienie również posiadacze mieszkań w blokach wielorodzinnych — przewiduje to program „Czyste Mieszkanie”. Wsparcie z tego tytułu zakłada wsparcie na poziomie do 37 500 zł (kwota może zostać podwyższona o 5 proc., jeśli dotyczy to lokalu znajdującego się na terenie gmin uznanych za najbardziej zanieczyszczone).

Termomodernizacja to nie tylko wymiana okien. Co jeszcze można sfinansować dzięki rządowym programom wsparcia?

Wymiana okien w domu lub bloku to tylko jedno spośród wszystkich działań, które można sfinansować dzięki opisywanym programom. Oprócz tego dopłaty można przekazać np. na:

  • zakup nowego źródła ciepła,
  • podłączenie lokalu do kolektywnego, efektywnego źródła ciepła,
  • wymianę drzwi.

Dotacjenaokna.pl